Referenciák

Környezetvédelem:

 

-          M6 autópálya: építés alatti környezetvédelmi felülvizsgálata

-          M31 autópálya: építés alatti környezetvédelmi felülvizsgálata

-          M0 DI. és DII. szakasz: építés alatti környezetvédelmi felülvizsgálata

-          M3 autópálya: építés alatti környezetvédelmi felülvizsgálata

 

Környezetvédelmi tervkészítés:

 

1. Építés alatti környezetvédelmi terv a Drávaszabolcs-Kémes Öblözet projekt, azaz a Dráva bal parti, a Fekete-víz bal parti, valamint a Pécsi-víz bal parti töltés fejlesztés kivitelezési munkák elvégzésére

2. Építés alatti környezetvédelmi terv a „Vizek mennyisége és minőségi védelmének fejlesztése a Duna-völgyben” munkák elvégzésére.

3. Építés alatti környezetvédelmi összefoglaló M3 autópálya Nyíregyháza-49-es számú főút 234+238-268+000 km szelvény közötti szakasz

4. Környezet- és természetvédelmi feladatok, illetve a hatóságok által előírt kötelezettségek és együttműködés bemutatása a Mohács, Kölked, Nagynyárád, Sátorhely térségi közösségi öntözésfejlesztés I. üteme Duna kotrás és vízkivételi műtárgy építése során.

5. Árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedési terv a „Vállalkozási szerződés KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosítószámú „Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC piros könyv alapján elvégzendő munkálatokhoz

6. Környezetvédelmi intézkedések a Mohács, Kölked, Nagynyárád, Sátorhely térségi öntözésfejlesztés beruházás, közösségi és üzemi vízellátó csővezetékek (fő és mellékvezeték), valamint a hozzátartozó 1 db. 3000 m3 és 1 db. 30.000 m3 –es víztározók kivitelezés teljesítése során.

7. Előzetes Környezetvédelmi Menedzsment Terv „a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 számú projekt keretében Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyában”

8. Előzetes környezetvédelmi menedzsment terv a COL3 LOT1 LOT4 projekthez Budapest II. ker. és XIV. kerület

9. Építés Alatti Környezetvédelmi Menedzsment Terv a COL3 LOT1 projekthez. BKSZT Budapest II. kerület

10. Árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedési terv a „Vállalkozási szerződés a KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú „Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” című pályázati program megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC piros könyv alapján elvégzendő munkálatokhoz.

11. Építés Alatti Környezetvédelmi Terv „Az integrált funkcióbővítő városközpont fejlesztése Orosházán” projekthez

12. Előzetes Környezetvédelmi Menedzsment Terv, a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0018 kódszámú „Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése” kivitelezési ajánlati dokumentációjához

13. Környezetvédelmi terv a Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RDS) és mellékágai kotrása és az iszap elhelyezése építési munkáira.

14. A Szabadság sziget, Duna mellékág tervezett kotrási lehetőségeinek véleményezése

15. Árvízvédelmi és vízminőség védelmi intézkedési terv a Keleti-főcsatorna létesítményeinek felújításához szükséges tervezési feladatok és építési munkák elvégzéséhez.

16. ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 „Rétság városközponti településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” kivitelezési munkák alatti környezetvédelmi terv.

17. Környezetvédelmi terv az „Ecseg, Szuha-pataki árvízcsúcs csökkentő tározó kivitelezési munkálatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” történő kivitelezés tárgyában elvégzendő feladatokhoz.

18. A Rába szentgotthárdi duzzasztómű átalakításának kivitelezési munkái építés alatti környezetvédelmi terv

 

Minőségbiztosítás:

 

-          Globus Konzervipari Zrt. minőségirányítási rendszerének fenntartása, auditokra való felkészítés, részvétel (ISO, IFS, BRC)

-          Condiment Kft. minőségirányítási rendszerének kiépítése

-          Beszállítói auditok elvégzése (Bajai konzervgyár, Nektár kft., Medimpex Zrt., Capriovus kft.,)